Bądź bezpieczny na drodze

Ostatnio coraz częściej mówi się o bezpieczeństwie na drogach. Sąsiadujące z jezdnią drzewa usuwa się coraz częściej, gdyż zagrażają one zarówno kierowcom, jak i pieszym. Ponadto, ostatnio wprowadzony został przepis nakazujący każdemu pieszemu uczestnikowi ruchu noszenia odblaskowych elementów ubioru, najlepiej kamizelek.

barierkaWszystko to służy podniesieniu bezpieczeństwa na drogach oraz zmniejszeniu liczby śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych. Niestety, coraz częściej do wypadków dochodzi nie tylko poza terenem zabudowanym, lecz również w dobrze oświetlonym i oznakowanym mieście. Nierozważni kierowcy przekraczający dozwolone limity prędkości stanowią zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu, lecz szczególnie narażeni są niestety piesi. Dlatego też ruchliwe ulice, przy których mieszczą się szkoły i inne budynki użyteczności publicznej coraz częściej wzbogacane są o barierki ochronne, które mogą korzystnie wpływać na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Ponadto, barierki drogowe dodatkowo oznaczają tor jezdni i pomagają w zorientowaniu się w momentach, kiedy panują niekorzystne warunki atmosferyczne. Barierki zabezpieczające mają także jeden cel – zapobiegają przypadkowym wejściom na jezdnie oraz innym przykrym sytuacjom. Czasami zdarza się, że rodzic zapomni uruchomić hamulec w dziecięcym wózku, w konsekwencji czego ten wtacza się na jezdnie.

Niejednokrotnie słyszy się również o sytuacjach, kiedy dzieci wbiegają na ulice za piłką bądź wjeżdżają nierozważnie rowerem. Zapory i zabezpieczenia w miejscach, które najbardziej tego potrzebują, pomogą poprawić bezpieczeństwo w dwie strony, dlatego też są one tak ważne dla wszystkich mieszkańców. Każda nowa droga, która obecnie powstaje, powinna zostać wyposażona w odpowiednie elementy zapewniające wszystkim odpowiednie bezpieczeństwo.

Źródła:

  • http://www.alufast.pl/produkt/barierki-ochronne-ultra-lekkie