Prosta budowa zacisku gbs

Wszystkie maszyny działające obecnie w wielu przemysłach posiadają bardzo restrykcyjne wymagania dotyczące ich eksploatacji.  Największe kryteria bezpiecznego funkcjonowania posiadają maszyny wtryskowe, w których zachodzi konieczność montażu przewodów pod wysokim ciśnieniem, […]