grzałki

Co to grzałki?

Grzałka jest samodzielnym urządzeniem, które ma za zadanie zapewnić nam ciepło. Grzałka posiada układy zabezpieczenia przed przegrzaniem, a także układy regulacji. Grzałki montuje się zarówno do grzejników elektrycznych jak i grzejników podłączonych do sieci instalacji wodnych. Rodzajów grzałek jest wiele, może być grzałka elektryczna, grzałka gazowa i inne.

Zastosowanie grzałki w przemyśle i domowym gospodarstwie

 

grzałkiCzasem grzałką nazywa się elementy grzejne bez sterowania i zabezpieczeń. Grzałki pozwalają na zachowanie ciepła w np. w mieszkaniu nawet poza sezonem grzewczym. Dodatkowa możliwość regulacji i programowania temperatury zapewnia świadome zarządzanie energią, co przekłada się na stan naszych rachunków. Jest to wygoda stosowania, gdyż używamy ich kiedy chcemy. Główne zadanie grzałki to zapewnienie ciepła.
Te elementy grzejne zwane popularnie grzałkami są bardzo powszechne w niemalże każdej gałęzi przemysłu od przetwórstwa spożywczego po energetykę. Pośród wielu rodzajów grzałek do najczęściej wykorzystywanych należą grzałki rurkowe. Popularność ta wynika z przystosowania do pracy w powietrzu, w cieczach, gazach i w ciałach stałych oraz oddania wytworzonego ciepła poprzez przewodzenie, konwekcję lub promieniowanie. Sama forma urządzenia może być różna w zależności od projektu urządzenia.
Grzałki mogą być także wykonywane na zamówienie. Grzałki mają szerokie zastosowanie, mogą być używane w urządzeniach gospodarstwa domowego takich jak bojlery elektryczne, piece akumulacyjne, piece kaflowe, suszarki łazienkowe. Grzałki można zastosować zarówno w grzejnikach elektrycznych jak i grzejnikach podłączonych do sieci instalacji wodnej, co poszerza możliwości stosowania. Poza tym jest wiele różnych rodzajów grzałek, co pozwala na bardzo indywidualny wybór zgodny z potrzebami.

Wyróżniamy grzałki takie jak kwarcowe, teflonowe, stalowe, tytanowe, izolatorowe i inne. Grzałki są tak skonstruowane, aby działać prawidłowo w żądanym zakresie temperatur oraz być odpowiednio odizolowane elektrycznie od otoczenia, a także ogrzewanego ośrodka.