Finansowe skutki wypadków drogowych

 

Nikogo nie trzeba przekonywać, że wypadek drogowy to dramat zarówno dla poszkodowanego, jak i sprawcy. Nawet wówczas, kiedy nie ma ofiar w ludziach, to szkody materialne mogą być bardzo duże. Dlatego konieczne jest ubezpieczenie pojazdu i użytkownika. Niestety, z każdym rokiem wzrasta liczba wypadków drogowych. Coraz doskonalsze i szybsze samochody sprawiają, że wiele z tych wypadków, to wypadki ze skutkiem śmiertelnym.

Niezbędne działania powypadkowe

likwidacja szkód powypadkowychDla opisania działań, które należy podjąć, kiedy wypadek zaistnieje, trzeba przeanalizować takie zdarzenie. Najlepiej do analizy wziąć wypadek bez ofiar w ludziach, aby skoncentrować się na stronie technicznej. Po pierwsze, kiedy wypadek zaistnieje, konieczne jest wezwanie policji. Policja bada trzeźwość uczestników i stara się ustalić sprawcę oraz okoliczności zaistniałego zdarzenia. Z udziałem policji sporządza się protokół zdarzenia, a na jego podstawie następuje likwidacja szkód powypadkowych. Nie należy mieć złudzeń, że jest to sprawa, którą można szybko i łatwo załatwić. Ubezpieczyciele bardzo starannie i dociekliwie badają szkody powstałe podczas wypadku. Uszkodzone pojazdy są dokładnie opisane i obfotografowane. Następnie sporządzany jest kosztorys napraw, ewentualnie zakwalifikowanie uszkodzonego pojazdu do kasacji. Kosztorys naprawy także podlega wnikliwej analizie. Uszkodzony samochód musi być dostarczony do warsztatu naprawczego na koszt ubezpieczyciela.

Oczywiście czynności, które trzeba wykonać w związku z zaistniałym wypadkiem, których koszty pokryje ubezpieczyciel, zależą od zakresu ubezpieczenia. Zatem, podejmując decyzję o zakresie i wartości ubezpieczenia, należy dobrze przeanalizować swoje umiejętności kierowcy, możliwości partycypowania w kosztach naprawy powypadkowej, a przede wszystkim oszacować własny rozsądek i odpowiedzialność.