Zakład przemysłu ciężkiego

Industrializacja i dezindustrializacja

W dzisiejszych czasach każdy z nas korzysta z najnowszych wynalazków techniki. W każdym cywilizowanym domu znajduje się telewizor, internet. Każdy ma telefon komórkowy i większość ludzi porusza się po ulicach samochodami. Korzystamy wszyscy z dobrodziejstw technologii, bo pozwala nam na ułatwienie życia oraz pozwala na rozrywkę. Również w pracy korzystamy z szeregu udogodnień.

Kiedy zaczęto stosować dozownik barwnika w przemyśle?

Zakład przemysłu ciężkiegoWiększość dostępnych rozwiązań znacznie ułatwia i przyspiesza pracę. Operator wtryskarki w fabryce nie mógłby się obejść chociażby bez takich urządzeń jak regulatory gorących kanałowy, suszarka granulatu, dozowniki barwnika czy dozowniki grawimetryczne. Zastosowanie takich udoskonaleń wiąże się z częściową automatyzacją przemysłu dzięki czemu rośnie wydajność. Z takimi ułatwieniami wiąże się zjawisko industrializacji oraz przeciwnej do niej dezindustrializacji. Industrializacja jest zjawiskiem polegającym na zmiany kierunku rozwoju gospodarki w kierunku przemysłu ciężkiego i zmniejszenie się znaczenia rzemieślnictwa i rolnictwa w gospodarce. Do przemysłu wprowadzano m. in. dozownik barwnika oraz inne tego typu urządzenia. Przemysł ciężki zapewnia wytwarzanie wszelkich narzędzi oraz sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie w innych dziedzinach. Dzięki czemu to, że mniejsza ilość ludzi pracuje w rolnictwo nie oznaczało spadku ilości zebranych plonów lecz wręcz przeciwnie. Dzięki zastosowaniu nowych technologii i mechanizacji rolnictwa, do pracy na roli nie było już potrzebne dużo ludzkich rąk, bo wiele rzeczy za ludzi zaczęły wykonywać maszyny. Wszystko zaczęło działać wydajniej. Okres industrializacji zaczął jednak zmniejszać swoje znaczenie w drugiej połowie dwudziestego wieku kosztem rozwoju rynku usług. Jest to zjawisko nazywane dezindustrializacją. Wiąże się ono z coraz większą automatyzacją przemysłu dzięki czemu większość zadań jakie w fabrykach wykonywał człowiek, wykonują je teraz roboty oraz maszyny, a człowiek coraz częściej wykonuje jedynie prace, których maszyny nie są jeszcze w stanie wykonać oraz nadzoruje pracę maszyn i ich sprawność.

Jest to zatem zjawisko analogiczne do sytuacji jaka miała miejsce w rolnictwie. Od końca dwudziestego wieku największy nacisk kładzie się przede wszystkim na rynek usług i to właśnie w tą dziedzinę gospodarki lokuje się bardzo dużą ilość kapitału ludzkiego.