Izolacja fundamentów – dlaczego warto ją wykonać?

Fundament to podstawa każdego budynku, dlatego warto dołożyć wszelkich starań, aby był wykonany ze szczególną starannością. Jego budowa nie jest skomplikowana, jednak nie należy zapominać o jednej z najważniejszych funkcji fundamentu, mianowicie izolacji budynku od gruntu. Aby fundamenty spełniały swoją rolę muszą być odpowiednio zabezpieczone.

Dopasuj izolację do warunków gruntowych

izolacja przeciwwilgociowaFundamenty należy zabezpieczyć przed niepożądanym działaniem wilgoci, wód znajdujących się w gruncie, a także przed stratą ciepła. W innym wypadku nieprawidłowo wykonana izolacja przeciwwilgociowa lub (w razie potrzeby) przeciwwodna, będą stanowiły przyczynę uszkodzeń mechanicznych fundamentów, oraz pojawianiu się w budynku wilgoci. Woda dostająca się do płyty fundamentowej zamarza podczas mrozów i powoduje jej pękanie. Natomiast wilgoć pojawiająca się w ścianach fundamentowych wędruje dalej w górę, więc z czasem pojawi się na ścianach parteru tworząc szkodliwą dla zdrowia i mało estetyczną pleśń. Pamiętajmy zatem, że prawidłowe zabezpieczenie fundamentów to izolacja zarówno pozioma, jak i pionowa. Izolacja pionowa dotyczy ścian fundamentowych i wyróżniamy trzy podstawowe typy tego rodzaju izolacji. Pierwszy to lekka izolacja przeciwwilgociowa. Stosowana jest wtedy, gdy mamy do czynienia z gruntem przepuszczalnym (np. piasek), gdzie nawet po obfitych opadach woda nie ma problemu z przedostawaniem się do głębszych partii gleby. Ważnym parametrem jest także poziom wód gruntowych (im niższy, tym lepiej). Tak korzystne warunki są najbardziej pożądane w budownictwie. Jeśli natomiast na działce mamy grunt słabo przepuszczalny, jak np. glina, należy zastosować średnią izolację przeciwwodną. Najgorsze z możliwych warunków to działka z wysokim poziomem wód gruntowych oraz nieprzepuszczalnym gruntem. W takim wypadku jedynym wyjściem jest ciężka izolacja przeciwwodna. Czasem koniecznością jest także zastosowanie sprawnie działającego drenażu.

Podstawą do wyboru odpowiedniego typu izolacji fundamentów jest badanie gruntu. Jego wyniki zobrazują nam jakość gruntu, jego poszczególne warstwy oraz ich przepuszczalność dla wody, a także wysokość lustra wód gruntowych i ich poziom w zależności od pór roku. Wszystkie te informacje umożliwią podjęcie właściwej decyzji, co do rodzaju planowanych prac w celu zabezpieczenia fundamentów.