rekuperacja

Jakie wspólne cechy posiada ochrona środowiska i rekuperacja?

rekuperacjaW ostatnich latach prezydenci i premierzy wielu państw kładą ogromny nacisk na ochronę środowiska. Różne traktaty, które są podpisywane na zjazdach związanych z ochroną środowiska zobowiązują nas do segregowania śmieci, oczyszczania wody, ochrony zagrożonych lasów i ginących gatunków zwierząt.

Wspomniane traktaty kładą na nas nacisk także na wzrost wykorzystywania odnawialnej energii. Równocześnie zupełnie negują i odrzucają tradycyjne formy pozyskiwania energii, na przykład wykorzystywanie w tym celu węgla kamiennego. Również nasz kraj podąża za zmianami związanymi z ochroną środowiska. W Polsce powstaje coraz więcej elektrowni wiatrowych. Wśród odnawialnych źródeł energii na dużą skalę wykorzystywane są również u nas między innymi: woda, źródła geotermalne, biomasa, biopaliwa oraz energia słoneczna. W nurt ochrony środowiska bardzo dobrze wpisuje się rekuperacja Tarnów. Obecnie popularne staje się stosowanie rekuperacji w domach jednorodzinnych. Najczęściej jest stosowana ona wraz z systemami wentylacji i klimatyzacji. Moda na tak zwane domy progresywne przywędrowała do nas z zachodu. Podstawowym elementem, w którym następuje proces stałej wymiany ciepła jest rekuperator. Działa on podobnie, jak centrala wentylacyjna, która zapewnia stałą wymianę powietrza. Z budynku odprowadzane jest zużyte powietrze, natomiast wprowadzane świeże. W rekuperatorze następuje wymiana ciepła między dwoma strumieniami. Powietrze wprowadzana zostaje podgrzane do temperatury panującej wewnątrz domu. Podczas procesu rekuperacji zachodzi ciągła wymiana powietrza w budynku. W związku z czym nie ma potrzeby otwierania okien, w celu przewietrzenia pomieszczeń.

Rekuperacja w budynkach domowych pełni potrójną funkcję: ciepłowniczą, ochronną i wentylacyjną. Jej początkowa inwestycje jest stosunkowo droga, ale bardzo szybko się zwraca . Ponadto rekuperacja jest zupełnie nieszkodliwa dla środowiska.