tłumaczenia

Kto może wykonywać tłumaczenia przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe dokumentów urzędowych, pism sądowych, świadectw szkolnych czy dyplomów wymagają pieczątki tłumacza przysięgłego. Tylko wtedy nabierają one bowiem mocy prawnej.

Tłumaczenia przysięgłe nie są dla wszystkich.

tłumaczeniaTłumaczeń przysięgłych wymagają jednak nie tylko jednostki administracji państwowej, ale także wiele firm, które w ten sposób zabezpieczają umowy cywilno-prawne. Kto jednak może wykonywać tłumaczenie dokumentów samochodowych i innych oficjalnych pism? Uprawnienia tłumacza przysięgłego w Polsce nadaje Ministerstwo Sprawiedliwości. Nie wystarczy więc doskonale znać język obcy, posiadać certyfikaty i dyplomy, które ową znajomość potwierdzają. Niezbędne są specjalne uprawnienia, które można uzyskać po zdaniu egzaminu państwowego. Aby przystąpić do egzaminu i móc wykonywać tłumaczenia przysięgłe, należy spełnić szereg warunków, które obowiązują tłumacza przysięgłego. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, należy posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego kraju Unii Europejskiej. Egzamin na tłumacza przysięgłego w Polsce mogą zdawać także obywatele Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich EFTA. Tłumaczenia przysięgłe angielski Kraków może wykonywać osoba, która bardzo dobrze zna j. polski, posiada tytuł magistra oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Tłumaczem przysięgłym nie może zostać osoba karana za przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu. Ostatnim warunkiem do spełnienia jest zdanie egzaminu z tłumaczenia – z języka obcego na polski oraz z polskiego na j. obcy. Sposób przeprowadzania takiego egzaminu na tłumacza przysięgłego dokładnie reguluje rozporządzenie Ministra Finansów wydane 24.01.2005 roku. Znajdziemy tutaj pełną listę wymogów oraz oceny wyników egzaminu.

Jeśli interesują nas tłumaczenia przysięgłe angielski jest w Polsce bardzo popularnym językiem i w ofertach firm bez problemu je znajdziemy. Nieco większe problemy możemy mieć, gdy poszukujemy tłumacza mniej popularnych w Polsce języków. Na rynku pojawiają się jednak powoli oferty tłumaczeń przysięgłych z norweskiego, chińskiego czy japońskiego.