prawnik

Prawnik a alimenty

Niekiedy w życiu zdarza się tak, że małżonkowie pomimo usilnych starań by podtrzymać małżeństwo, postanawiają jednak się rozwieść. Ma to najczęściej związek z koniecznością zatrudnienia prawnika, zwłaszcza jeżeli obie strony nie są zgodne co do orzeczenia o winie czy przyznania alimentów.

Prawnik powinien zrobić co w jego mocy, żeby pomóc klientowi w każdej sprawie, nie tylko o alimenty

prawnikNiekiedy jedno z małżonków, upiera się by obarczyć winą za rozpad małżeństwa drugą osobę. Często ma to nie tyle znaczenie moralne, co prawne. Gdyż osoba którą sąd uzna za winną, nie ma prawa żądać od byłego współmałżonka alimentów, a do tego w razie kiedy osoba niewinna, po rozwodzie znalazła by się w ciężkiej sytuacji materialnej, małżonek, który został uznany winnym ma obowiązek finansowego wsparcia. Niekiedy jednak zdarza się, że małżonkowie chcą rozstać się polubownie i decydują się na obustronne orzeczenie o winie, bądź chcą rozwieść się bez orzekania o winie. W tym jakie rozwiązanie będzie dla nas najkorzystniejsze, może właśnie pomóc prawnik Bydgoszcz. Dodatkowo przygotowuje on wszystkie niezbędne dokumenty niezbędne do uzyskania orzeczenia o winie bądź alimentów. Jednak obowiązek alimentacyjny może zostać również nałożony na rodziców dzieci. Najczęściej alimenty sąd nakłada na rodzica, u którego dzieci nie przebywają na stałe. Poza tym są również sytuacje, kiedy konieczność wypłacania alimentów przypada na dziadków, dzieci względem rodziców, czy rodzeństwo. Poza tym wynajęty przez nas radca prawny może także zażądać alimentów od ojczyma czy macochy, względem ich pasierba, bądź odwrotnie.

Najpowszechniejszym przykładem jest wypłacanie alimentów poprzez rodzica na dziecko po rozwodzie. Znacznie trudniej jest uzyskać alimenty od byłego współmałżonka na siebie, a prawie niemożliwe bez pomocy prawnej jest uzyskanie alimentów od małżonka podczas trwania małżeństwa.