Wypłata odszkodowania komunikacyjnego

Na polskich drogach każdego dnia dochodzi do setek tysięcy wypadków drogowych i kolizji. Wynikają one z nieuwagi, braku odpowiednich umiejętności, lub świadomego działania. Dla większości osób, kończą się one niegroźnymi urazami, ale bywa też tak, że kończą się śmiercią. 

Komu przysługuje odszkodowanie komunikacyjne? 

odszkodowania komunikacyjnePolskie prawo wymaga od każdego kierowcy, aby wykupił ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w skrócie nazwane OC. W razie jakiegokolwiek wypadku, będą z niego wypłacane odszkodowania dla ofiar. Odszkodowania komunikacyjne zgodnie z definicją, są świadczeniem wypłacanym osobie poszkodowanej w wyniku zdarzenia drogowego, w którym uczestniczyły pojazdy. Dotyczy ono szkody osobowej oraz rzeczowej. O wypłatę takiego odszkodowania mogą się ubiegać jedynie osoby poszkodowane, które nie są sprawcami wypadku. Regulamin wypłaty takiego odszkodowania mówi, iż może ono zostać wypłacone w skutek śmierci, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, lub utraty, uszkodzenia, albo zniszczenia mienia. Jego wysokość zależy od rozmiarów uszkodzeń i jest to już ustalane przez zakład ubezpieczeniowy, który jest zobowiązany do wypłaty takiego świadczenia. Do poszkodowanych osób, może należeć kierowca, pasażerowie, lub inni uczestnicy ruchu drogowego, którzy ponieśli straty w wyniku danego zdarzenia. W sytuacji kiedy sprawca wypadku nie ma wykupionej polisy ubezpieczeniowej, albo kiedy ubezpieczyciel ogłosił upadłość, to takie odszkodowanie może być wypłacone z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Samo odszkodowanie jest traktowane jako rekompensata za poniesione szkody. W przypadku śmierci poszkodowanej osoby, odszkodowanie jest wypłacane rodzinie. Ważne, aby każdy kierowca miał wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.